Türkiye’de SPICE Belgesinin Önemi

Türkiye’de SPICE Belgesinin Önemi

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında 2015/17 sayılı Genelgesi uyarınca, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisi, Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil İşlemine kayıt ve bu kaydın devamı için ISO/IEC 15504-SPICE en az seviye 2 ya da CMMI seviye 3 belgesini almak zorundadır.

Verilen SPICE sertifikaları Sağlık Bakanlığı KTS sistemi tarafından da tanınmakta olup,  şirketimizce SPICE geçerlilik süreleri kapsamında ön denetim, denetim ve ara denetim faaliyetleri yapılmaktadır.

Paylaş