SPICE Nedir?

Uluslararası geçerli yazılım süreç kalite ve olgunluk seviyesi belirleme standardı SPICE - ISO/IEC 15504 ve sertifikasıdır. SPICE sertifikalarında INTACS SPICE Baş Tetkikçisinin (Competent Assessor) de imzası olduğundan, uluslararası geçerli olmaktadır.

Yazılım Süreçleri İyileştirme, ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Ana, Destekleyen ve Organizasyonel Süreçleri, SPICE 5 adet Yetenek ve Olgunluk seviyeleri, Proses Referans Model ve Proses Değerlendirme Modeli anlatılır. Ayrıca, ISO/IEC 15504 yedi bölümden oluşmakta ve bölümleri aşağıdaki gibidir: 

Bölüm 1: Kavramlar ve Tanımlar,
Bölüm 2 ve Bölüm 3: Bir değerlendirmenin uygulanması için rehber,
Bölüm 4: Süreç iyileştirme ve süreç yeterlilik tespiti için kılavuzluk,
Bölüm 5: Süreç değerlendirme modeli için örnek,
Bölüm 6: Yaşam döngüsü süreci değerlendirme modeli için örnek ve
Bölüm 7: Kuruluş tecrübesinin değerlendirilmesi anlatılır.


SPICE 5 Olgunluk Seviyesi

Firmanın SPICE Olgunluk Seviyesi 1, 2 veya 3'e nasıl çıkabileceği, sistemi nasıl kurup, işletip, belgelendirme tetkiğine hazır olacağı anlatılır. Ek olarak SPICE ve CMMI benzer ve farklılıkları da eğitim kapsamındadır.


SPICE 5 Olgunluk Seviyesi

Paylaş

Bireysel Eğitim Katılım Formu

SPICE, ISO/IEC 15504 Eğitiminlerine katılmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun. Yetkili personel en kısa sürede size geri dönüş sağlayacaktır