Bilgi Güvenliği yönetim sistemleri, 27002: Bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama prensipleri anlatılır. BGYS kapsamının, politikasının belirlenip, tanımlanması, ekip oluşturulması ve stratejinin belirlenmesi, bilgi varlıklarının saptanması, bilgi varlıklarının değerinin belirlenmesi, risk belirlenmesi, kontrollerden istenen güvence derecesinin belirlenmesi, kontrol hedeflerinin ve kontrollerin saptanması, dokümantasyonun hazırlanması, prosedürlerin ve dokümanların uygulamaya alınması, iç denetimler, yönetimin gözden geçirilmesi, belgelendirme için başvuru ve hazırlık süreci ile planla, uygula, kontrol Et, önlem al (PUKÖ) döngüsünün uygulanması anlatılır.

Bilgi güvenliğinde; bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği; rekabet gücünü, nakit akışını, karlılığı, yasal yükümlülükleri ve ticari imajı korumak ve sürdürmek için gereklidir. BGYS, kurumun vizyonuna bağlı olarak ihtiyaçlarını ve iş süreçlerini güven içinde yürütmesi için güvenlik dökümanlarının hazırlanması, uygulanması ve yürütülmesini sağlar,gerekli denetimleri yapar ve raporlar üretir.

Paylaş

Bireysel Eğitim Katılım Formu

ISO/IEC 27001 Eğitiminlerine katılmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun. Yetkili personel en kısa sürede size geri dönüş sağlayacaktır