ICT CERTIFY, ISO/IEC 17065 kapsamında TURKAK tan akredite ISO/IEC 15504 (SPICE) belgelendirmesi yapmaktadır. 

BELGELENDİRME