EBYS için sistem gereksinimleri, EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve uygulamaları,
Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gereksinimler, Elektronik ortamda üretilmemiş belgelerin yönetim fonksiyonlarının elektronik ortamda yürütülebilmesi için gereksinimler,
Elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler,
Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler,
Güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli sistem alt yapısının tanımlanması,
EBYS test ve belgelendirme denetimine hazırlık, ilgili performans, fonksiyonel ve güvenlik test dokümanlarının hazırlanması konuları anlatılır.

T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Kurumlarının uyması zorunlu olarak TS 13298 Elektronik Belge Yönetim standardı geliştirilmiştir. Sertifikasyon, lisanslı yazılım laboratuvarlarında fonksiyonel, performans ve güvenlik testleri yapıldıktan sonra sonuçlanır.

Paylaş

Bireysel Eğitim Katılım Formu

TS 13298 Eğitiminlerine katılmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun. Yetkili personel en kısa sürede size geri dönüş sağlayacaktır