• ISO/IEC 15408, 18045 - Common Criteria - Ortak kriterler
 • ISO/IEC 15504: SPICE
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 20000
 • TSEK 322
 • Akreditasyon Standartları
 • ENISO 9241-151
 • TSEK 318, ISO/IEC 40500
 • TS 13298 EBYS
 • TSEK 505
 • ISO/IEC 25051
 • TSEK 494
 • TS 13636, 12668
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)
 • Saha Güvenlik Değerlendirme

EĞİTİM