ISO IEC 15504 Spice Belgelendirmeleri

ISO IEC 15504 Spice Belgelendirmeleri

ISO/IEC 15504-SPICE Standardı nedir?

SPICE, Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) ve Uluslararası Elektronik Komisyonu (IEC) tarafından geliştirilen yazılımların süreçlerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla oluşturulmuş bir standarttır.

SPICE (Software Process Improvement and Capability determination-Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yetenek Seviyesi Belirleme) standardı, yazılım geliştirmede ve yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmeyi kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

SPICE belgeleri Intacs SPICE (ISO 15504, ISO 12207)  ve  Otomotiv Sektörü için SPICE Competent Assessor leri (SPICE Baş Denetçileri) tarafından verilmekte olup, uluslararası geçerliliğe sahiptir.

ISO/IEC 15504-SPICE Değerlendirme ve Belgelendirmelerinde 5 seviye vardır, lakin ülkemizde en çok Seviye 2 den Organizasyonel Olgunluk Sertifikaları verilmektedir.

Türkiye’de ISO/IEC 15504 SPICE Belgesinin Önemi ve Kamu Bilişim İhalelerinde Zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında 2015/17 sayılı Genelgesi uyarınca, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisi, Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil İşlemine kayıt ve bu kaydın devamı için ISO/IEC 15504-SPICE en az seviye 2 ya da CMMI seviye 3 belgesini almak zorundadır.

Ayrıca; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Resmî Gazetede 29 Haziran 2022 tarihli 31881 sayılı yayınlanan yönetmelik gereğince Kamu Bilişim Alımı kapsamında yazılım firmalarının Yazılım Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini kapsayan “TS EN ISO/IEC 27001” belgesi ile birlikte "TS ISO/IEC 15504 Seviye 2" belgesini almaları zorunludur.

ISO/IEC 15504 SPICE Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

SPICE Seviye 2 denetimi kapsamında Firmaya ait 2 adet proje değerlendirmeye alınır.

Yazılım Mühendisliği’nin gerektirdiği ilgili süreçler

Müşteriden toplanan gereksinimler, bunların analizi, tasarım, kodlama aşamaları, test, entegrasyon, sürüm, değişiklik ve hata yönetimi ve diğer yönetimsel ve Destek süreçleri SPICE Denetçi (Assessor) leri tarafından incelenir.

Ayrıca, projede yer alan personellerin rolleri (örneğin; Proje Yöneticisi, Analiz Uzmanı, Test Uzmanı, Tasarım Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Kalite Uzmanı vb.) ve belirlenen hedefler değerlendirilir.

Şu an Türkiyede de yapılan ISO/IEC 15504 SPICE Level 2 Denetimleri:

ISO/IEC 15504-5: 2006 Süreçleri:

 • ENG 1: Gereksinim Toplama
 • ENG 4: Yazılım Gereksinimleri Analizi
 • ENG 5: Yazılım Tasarımı
 • ENG 6: Yazılım Geliiştirme-Kodlama          
 • ENG 7: Yazılım Entegrasyonu
 • ENG 8: Yazılım Testleri
 • SPL 2: Ürün Sürümü
 • MAN 3: Proje Yönetimi
 • MAN 5: Risk Yönetimi
 • SUP 1: Kalite Güvence
 • SUP 2: Doğrulama
 • SUP 7: Dokumantasyon
 • SUP 8: Konfigurasyon
 • SUP 9: Problem Yönetimi
 • SUP 10: Değişiklik Yönetimi

ISO/IEC 15504-5:2012 Süreçleri:

 • DEV 1: Yazılım Gereksinim Analizi 
 • DEV 2: Yazılım Mimari Tasarımı
 • DEV 3: Yazılım Detaylı Tasarım
 • DEV 4: Yazılım Geliştirme
 • SUP 6: Yazılım Gözden Geçirme
 • DEV 5: Yazılım Entegrasyonu
 • DEV 6: Yazılım Yeterlilik Testleri
 • AGR 2C: Ürün/Hizmet Teslimi ve Desteği (Alt Süreç)
 • AGR 2D: Ürün Sürümü
 • SUP 3: Yazılım Kalite güvencesi
 • SUP 4: Yazılım Doğrulama
 • SUP 1: Yazılım Dokümantasyon Yönetimi
 • SUP 2: Yazılım Konfigürasyon Yönetimi
 • PRO 5: Konfigürasyon yönetimi
 • SUP 8: Yazılım Problem Çözümü
 • SUP 9: Yazılım Değişikliği Talep Yönetimi
 • PRO 1: Organizasyon yönetimi
 • PRO 2: Proje Değerlendirme ve Kontrol
 • PRO 4: Risk Yönetimi

ISO/IEC 15504 Spice Seviye 2 Ara Denetimleri

Belge alındıktan 3 yıl sonra tekrar bütün süreçler için tetkik yapılır. Ancak, belge alındıktan 18 ay sonra ara denetim yapılır.

Ara denetimlerde Baş Denetçi en az 4-5 süreç seçerek 1 Proje üzerinden ve Projenin durumuna göre denetim kapsamını ve ilgili süreçleri belirler.

ISO/IEC 15504 Spice Belgesi Nasıl Alınır?

ICT Certify Test ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ISO/IEC 15504-SPICE-Yazılım Süreçleri İyileştirme Sertifikasyonu hizmeti veren ve bu konuda en çok sayıda belgelendirme yapan, TÜRKAK tan Akredite ürün/süreç belgelendirme kuruluşudur. ICT Certify, ISO/IEC 15504(SPICE) denetim faaliyetlerinin aksamaması ve mağduriyet yaşanmaması için online denetimlere (TURKAK ın izni (https://www.turkak.org.tr/Duyuru/62) ve online denetim prosedürlerine uyarak dünyadaki iyi uygulamalar dahilinde) devam etmektedir.

Teklif almak (0312) 217 66 36 numaralı telefondan bize ulaşabilir ya da buraya tıklayarak gerekli bilgileri doldurun. Yetkili personelimiz en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir. 

Paylaş