ISO/IEC 15504-SPICE Level 2 16 Adet Zorunlu Süreç

ISO/IEC 15504-SPICE Level 2 16 Adet Zorunlu Süreç


ISO/IEC 15504-SPICE Level 2
16 adet zorunlu Süreç Kapsamında Denetim için Yapılacaklar Özeti:

İŞ TAKİP ARACI üzerinde:

 • En az 2 adet Proje
 • 2 Proje için Gereksinimler, yeni Değişiklik istekleri ve yeni Hatalar analizi
 • ENG 1, ENG 4, ENG 5, ENG 6, ENG 7, ENG 8, SPL 2- İŞ TAKİP ARACI (JIRA vb) de çift yönlü izlenebilirlik uygulamada ve/veya izlenebilirlik tablosunda sağlanacak

MAN 3-PROJE YÖNETİMİ:-Proje Yöneticisi

 • Proje Takvimi
 • Proje Yönetim Planı
 • Proje Fizibilitesi
 • Proje İlerleme/durum Raporları
 • Toplantı tutanakları
 • Görev tanımları, Atama yazıları
  • Proje Yöneticisi
  • Analiz Uzmanı
  • Tasarım Uzmanı
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • Test Uzmanı
  • Kalite Uzmanı

ENG 1-GEREKSİNİM TOPLAMA:-İŞ TAKİP ARACI -Analiz Uzmanı

 • Toplantı tutanakları veya Gereksinim Talep Formu veya Destek Yazılımı
 • Gereksinim Tanımları Dokumanı

ENG 4-ANALİZ:-İŞ TAKİP ARACI - Analiz Uzmanı

 • Yeni Gereksinimler-SRS, CR, Bug ların Analizi

ENG 5-TASARIM:-İŞ TAKİP ARACI -Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Detay Tasarım Dökümanları

ENG 6-KODLAMA:-İŞ TAKİP ARACI - Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Yazılım Geliştirme ve Standardı Dokumanı
 • Birim Test Planı ve Raporu
 • Kod Gözden Geçirme (Gereksinimler, CR, Bug ların)
 • İş takip aracı -Kod entegrasyonu ve Commit no eşleştirmesi

ENG 7-ENTEGRASYON:-İŞ TAKİP ARACI (JIRA VB) - Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Entegrasyon Planı, Test senaryoları ve Raporu-Gereksinimler, CR, Bug lar
 • Regresyon Test Planı, Test senaryoları ve Raporu-Gereksinimler, CR, Bug lar

ENG 8-TEST: İŞ TAKİP ARACI (JIRA VB) -Test Uzmanı

 • Alfa-Fonksiyonel Test Planı, Senaryoları ve Raporu-Gereksinimler, CR, Bug lar
 • Regresyon Test Planı ve Raporu Yeni Gereksinimler, CR, Bug lar

SPL 2: SÜRÜM YÖNETİMİ-İŞ TAKİP ARACI - Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Kullanıcı ve Kurulum Kılavuzları her versiyonda
 • Sürüm Yönetim Planı
 • Sürüm Notu ve Raporu- Gereksinimler, CR, Bug lar

SUP 8: KONFİGURASYON YÖNETİMİ:-Proje Yöneticisi

 • Konfigürasyon Durum Raporları
 • Baselinelar
 • Branch Yönetimi
 • Konfigürasyon Maddeleri Listesi
 • Konfigürasyon Yönetim Planı
 • Yedekleme ve Arşivleme

SUP 2-DOĞRULAMA:-Kalite Uzmanı

 • Doğrulama Planı, Dokuman gözden geçirmeler
 • Süreç Doğrulamaları-(15 süreç)

SUP 9-PROBLEM ÇÖZÜM YÖNETİM:-İŞ TAKİP ARACI -Analiz Uzmanı

 • Problem Çözüm Planı
 • Problem-Bug analizleri

SUP 10-DEĞİŞİKLİK YÖNETİM:-İŞ TAKİP ARACI -Analiz Uzmanı

 • Değişiklik Yönetim Planı
 • Değişiklik (CR) analizi

SUP 1-KALİTE GÜVENCE- Kalite Uzmanı

 • Süreç Performans Değerlendirme Level 2 -15 süreç için
 • İç Tetkikler
 • DFİ ler
 • Kalite Güvence Planı
 • YGG (yıllık)

SUP 7-DOKUMANTASYON SÜRECİ- Kalite Uzmanı

 • Dokümantasyon Süreci Planı
 • Dokuman Gözden Geçirmeler

MAN 5: RİSK YÖNETİM-Proje Yöneticisi

 • Risk Yönetim Planı
 • Risk Takip Formu

ENG 12: SW VE SİSTEM BAKIM SÜRECİ- Proje Yöneticisi

 • Bakım Planı
 • Sürüm Planı
 • Regresyon Test Planı


Paylaş